TURQUALITY® NEDİR?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

TURQUALITY®’nin Hedefleri
  • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
  • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
  • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
  • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
  • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
  • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
  • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®’nin tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren TURQUALITY® programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaştı. TURQUALITY® bugün; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.

Projeyle ilgili teknik çalışmaları yürütmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan TURQUALITY® Çalışma Grubu ile TURQUALITY® Sekretaryası oluşturuldu. TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından proje kapsamında izlenecek strateji belirlendi.

Oluşturulan strateji doğrultusunda, tekstil ve hazır giyim programın pilot sektörü olarak belirlendi. TURQUALITY® Sertifikası verilecek markaların seçilmesi ve bu markaların sağlanabilmesi amacıyla uluslararası bir şirketten danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Werner International Danışmanlık Firması ile çalışıldı. TURQUALITY® kapsamında olan 15 firmanın inceleme çalışmaları üretim ve pazarlama olmak üzere iki kısımda gerçekleştirildi ve kıyaslama (“Benchmarking”) çalışması tamamlandı.

Stratejik toplantılar sonucunda “Markalaşma Yol Haritası” oluşturuldu

TURQUALITY® Projesinin “Uluslararası Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma Stratejisi”nin geliştirilmesi ve proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla 30 Haziran- 1 Temmuz 2005 tarihlerinde Stratejik Planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya “Konumlandırma (Positioning)” olarak tanımlanan pazarlama yaklaşımının geliştirilmesinde önemli rol alan ve pazarlama konusunda yaratıcı fikirler geliştiren Jack Trout, Werner International firmasından Gian Mario Borney, Jan Urlings ve uluslararası markalaşma ve pazarlama uzmanları Armando Branchini, Carlo Giordanetti ile TURQUALITY® Çalışma Grubu Üyeleri’nden oluşan Yönlendirme Komitesi katıldı.

Stratejik Planlama toplantısına katılan ekip, ikinci toplantısını 28-29 Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirdi ve bu çalışmalar sonucunda TURQUALITY® Programı’nın uygulaması için “TURQUALITY® Stratejik Planı” ve “Markalaşma Yol Haritası” dokümanı oluşturuldu.

TURQUALITY® Programı diğer sektörlere de açıldı

Yapılan Stratejik Planlama çalışması doğrultusunda, TURQUALITY® Programı kapsamına alınması planlanan firma sayısının arttırılarak, Program’ın pilot sektörleri olarak seçilen tekstil ve hazır giyim ile beraber diğer sektörlerin de Program’a dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv, endüstriyel makina sektörlerini içeriyor.

İlk aşamada Marka Destek Programı kapsamında bulunan firmalar TURQUALITY® Destek Programı kapsamına dahil olmak amacıyla başvurdular. Programa dahil edilecek markaların belirlenmesi ve bir metodoloji oluşturularak bu metodoloji doğrultusunda firmaların ön incelemeden geçirilmesi amacıyla global bir şirketten danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırıldı. Bu metodolojinin oluşturulması ve firmaların ziyaret edilerek ön inceleme çalışmasının gerçekleştirilmesi için Deloitte Danışmanlık, Program’ın yönetim danışmanı olarak seçildi.

Deloitte, TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuran Marka Destek Programı kapsamındaki firmaları ziyaret ederek firmalarda ön inceleme çalışmasını gerçekleştirdi. Ön inceleme çalışmasında firmalar 3 ana bölümde, 10 farklı performans alanı bazında incelendi.

Deloitte, ön inceleme çalışmasına ilişkin raporunu Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletti. Bakanlık bu raporlar üzerinden TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun oluşturmuş olduğu kriterler doğrultusunda firmaların hangi destek programına hak kazandığına ilişkin nihai kararı verdi.

24/05/2006 tarihinde yeni Tebliğ’in yayınlanmasıyla 33 marka TURQUALITY® Destek Programı’na, 22 marka ise Marka Destek Programı’na alındı.