KURUMSAL

Türk Ekonomisinin Değerli Şirketleri,

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, iş ve ticaret dünyasında köklü değişimlere sahne olmaya devam ediyor. Teknolojiyle birlikte dünya da değişti, rekabet dinamikleri çok daha farklı bir boyut kazandı.

Artık sizlerin de çok iyi bildiğiniz üzere, dünya sahnesinde kalıcı bir yer ve sürdürülebilir bir başarı elde etmenin yolu; marka değeri oluşturmaktan geçiyor.

 

Tabii sadece marka yaratmak yeterli değil. Biz bu çalışmamızda, katılımcıların da desteği ile markalaşmaya geniş bir projeksiyon tutmayı amaçlıyoruz.

 

Markalaşmanın tanımı, getirileri, olmazsa olmazları, markalaşma – kurumsallık ilişkisi, markaların rekabet gücüne ve tüketici algısına etkisi, millilik vurgusu ve Türkiye’nin milli markalarının mensubu oldukları sektörlerin hem yerel hem de küresel anlamda gelişmesine, ekonominin ivmelenmesine ve en nihayetinde Türkiye’nin sahip olduğu markalarla birlikte başlı başına bir markaya dönüşmesine istinaden oynadıkları rol… Türkiye’nin belirlemiş olduğu 2023 hedefi, bu hedefin yükseldiği üç sac ayağından birinin de markalaşma olması bizleri bu konuya titizlikle eğilmeye yönlendiriyor.

 

Sizleri de bu çalışmamızda yer almaya davet ediyoruz…