İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimin Amacı
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği
– MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
– Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramları
– DPT Stratejik Planlama Kılavuzu incelenmesi
– Risk, mevcut durum, ve paydaş analizleri
– Öz değerlendirme
– Performans planlama (kriter belirleme)
– Bütçeleme ve finansman
– Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme
– Stratejik planlama uygulamalarının analizi

Katılımda Aranacak Şartlar
– Oda Üyesi Endüstri Mühendisi veya İşletme Mühendisi Olmak
– Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
– Üye Ödenti Borcu Olmamak
– 2 Adet Fotoğraf

Sınav ve Belgelendirme
Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Ücretlendirme:
Seminer Ücreti: 450 TL
Belge Ücreti: 60TL

Yaklaşan Eğitimler
İstanbul
Tarih: 24 Mayıs 2018 Perşembe
Etkinliğe 89 gün kaldı.
Mersin
Tarih: 07 Ağustos 2018 Salı
Etkinliğe 164 gün kaldı.