Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Uluslararası Finans Kurumu ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı

İstanbul’da kurulmuş olan Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YUD); iyi kurumsal yönetimi, çevresel ve sosyal risklerin yönetimini ve Türkiye’de sürdürülebilir finans uygulamalarını teşvik amaçlı IFC ile ortaklık kurmuştur.

Türkiye’deki iş çevreleri çoğunlukla özel aile şirketlerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, etkili yönetim kurullarının önemini vurgulamak ve hem düzenleyiciler hem de finansal kurumlarla birlikte çalışarak tüm şirketlerin daha başarılı olmalarında, daha anlamlı kurul temsiliyetinin önemi ve farkındalığını sağlamayı planlamaktadır. Yönetim kurulu üyeliği, artık onursal bir pozisyon olmaktan daha çok bir profesyonel işe dönüşmüştür. Tecrübeli kurul üyeleri finansal performans, yıkıcı iş modelleri, rekabet ortamındaki değişiklik eğilimleri ve ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda kendilerini güncel tuttuklarını göstermelidirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, IFC gibi uluslararası gelişime odaklı kurumlarla stratejik ortaklıklar yapmanın ve tüm bu kurumsal yapılarla yapılacak bilgi akışının şirketlerdeki kaliteli yönetim uygulamalarında gözle görülür, olumlu bir etki yapacağına ve aynı zamanda kurul üyelerine mevcut yönetim trendlerine ulaşmada kaynak sağlayıp, tüm paydaşlar için sürdürülebilir büyüme ve katma değer sağladığına inanmaktadır. 

IFC, YUD‘un -reel ve finansal sektörlerdeki- çevresel ve sosyal uygulamaların yönetimine odaklanarak kurumsal yönetim ve ESG standartlarını teşvik etmek, eğitim ile desteklemek ve bunlara tavsiyelerde bulunmak için dahili kapasitesini geliştirmesini destekleyecektir. Bunun karşılığında ise YUD, Türkiye’de iyi kurumsal yönetim ve ESG’nin önemi konusunda farkındalık yaratmak için Türk özel sektörü, düzenleyiciler ve diğer paydaşlarla yakın bir şekilde çalışacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Başkanı Mehmet Sami, konu ile ilgili olarak “İşletme sahiplerinin ve profesyonellerin düzenleyici alandaki en iyi uygulamalara ve gelişmelere erişebilecekleri, yeni stratejiler geliştirmek için kendi sektörlerinde benzer fikirlere sahip uzmanlarla ağ oluşturabilecekleri bir platformun oluşturulduğunu görmek istiyoruz. Derneğimiz, öncelikli olarak etkili yönetimin; dikkatli bir şekilde yapılandırılmış yönetim kurulları ve ilgili komiteler ile elde edilebileceğinin altını çizmek ve göstermek için bir ara platform sunmaktadır. Ortak amacımız; Türkiye’de iyi kurumsal yönetimi, çevresel ve sosyal risklerin yönetimini ve sürdürülebilir finans uygulamalarını teşvik etmektir. Bu platformu inşa etmede ve ekili bir şekilde sürdürme gayretimizde IFC ile olan işbirliğimizden faydalanmayı dört gözle beklemekteyiz. Aynı zamanda YUD’un da yapılacak ortak çalışmalarla IFC’nin küresel deneyim havuzuna olumlu katkıda bulunacağına eminiz.“ şeklinde konuştu.

IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat da “YUD ile ortaklığımız; giderek daha fazla yatırımcının, bir şirketin yatırım potansiyelini anlamada ESG faktörlerini dikkate aldığını göstermektedir.  Ancak yüksek ESG standartlarına sahip olmak, yatırımcılar kadar şirketler için de eşit önem taşımaktadır; zira bu şekilde işlerine katma değer katarak ve daha uygun finansman sağlayarak itibar risklerini azaltır ve sürdürülebilirlik sağlarlar.” diyerek ESG standartlarına sahip olmanın önemini vurguladı.

IFC Hakkında

Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC, gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre odaklanmış en büyük küresel kalkınma kuruluşudur. Gelişmekte olan ülkelerde pazarlar ve fırsatlar yaratmak için sermayemizi, uzmanlığımızı ve etkimizi kullanarak 100’den fazla ülkede çalışıyoruz. 2020 mali yılında, gelişmekte olan ülkelerdeki özel şirketlere ve finans kurumlarına 22 milyar dolar yatırım yaptık, aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve paylaşılan refahı artırmak için özel sektörün gücünü kullandık. Daha fazla bilgi için; www.ifc.org


İletişim – IFC

www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org

YUD Hakkında

YUD 2017 yılında sürdürülebilir büyüme için aktif ve profesyonel yönetim kurulları oluşturulmasına katkı sağlamak için Istanbul’da kuruldu. Üyelik şu anda Türkiye’deki yönetim kurulu üyeleri ve CEO’larından oluşmaktadır. Daha fazla bilgi için; www.yud.org.tr

İletişim – YUD

www.yud.org.tr

https://www.linkedin.com/company/yud-org/

https://www.youtube.com/yud-org