İhracatcıya Teşvik – Hibe yağacak ..

İhracat destekleri, bir ülkenin dış ticaretini geliştirmek ve ihracatı teşvik etmek amacıyla sunduğu çeşitli avantajlar ve kolaylıklardır. Bu destekler, ihracat yapan firmaların rekabet güçlerini artırmak, uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak ve ihracat hacimlerini artırmak amacıyla verilmektedir.

Ülkemizde de İhracat destekleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülmekte olup, ihracatçı firmalara çeşitli destekler sağlanmaktadır. Bu destekler arasında; ihracata yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pazar araştırması ve analizi desteği, dış ticaret fuarlarına katılım desteği, ihracatın finansmanı konusunda destekler, ihracatçı firmalara sağlanan vergi indirimleri ve teşvikler gibi birçok farklı avantaj bulunmaktadır.

 İhracat destekleri, ihracat yapan firmaların uluslararası pazarda daha rekabetçi olmalarını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu destekler sayesinde ihracatçı firmaların üretim kapasiteleri artmakta, yeni pazarlara erişim imkanı bulmaktadır. Ayrıca, ihracat destekleri sayesinde ihracatçı firmaların dış ticarette karşılaştıkları riskler en aza indirilerek daha güvenli bir şekilde ticaret yapmaları sağlanmaktadır. Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan ve dış ticaret hacminin artmasına yardımcı olan ihracat destekleri, ihracat yapan firmaların uluslararası arenada daha güçlü konuma gelmelerini sağlayarak ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle, ihracat yapmak isteyen firmaların bu desteklerden faydalanarak uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde yer almaları önem arz etmektedir.

Bu destekler sayesinde ihracatçı firmaların üretim kapasiteleri artmakta, yeni pazarlara erişim imkanı bulmaktadır. Ayrıca, ihracat destekleri sayesinde ihracatçı firmaların dış ticarette karşılaştıkları riskler en aza indirilerek daha güvenli bir şekilde ticaret yapmaları sağlanmaktadır. Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan ve dış ticaret hacminin artmasına yardımcı olan ihracat destekleri, ihracat yapan firmaların uluslararası arenada daha güçlü konuma gelmelerini sağlayarak ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle, ihracat yapmak isteyen firmaların bu desteklerden faydalanarak uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde yer almaları önem arz etmektedir.

İhracat desteklerinin artmasıyla birlikte ihracatçı firmalar, uluslararası alanda daha fazla rekabet gücü elde etmekte ve üretim faaliyetlerini genişleterek daha fazla iş gücü istihdam edebilmektedirler. Ayrıca, bu destekler sayesinde teknolojik yeniliklere yatırım yaparak ürün kalitelerini artırma imkanı bulmaktadırlar. Böylece, sadece ulusal pazarda değil, uluslararası pazarda da tercih edilen ve aranan bir konuma gelerek ihracat gelirlerini artırma potansiyelleri bulunmaktadır. Bu desteklerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla ihracatçı firmalar, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma sürecine katkı sağlamaktadırlar. Otomatik olarak, ihracat desteklerinin artmasıyla birlikte ihracatçı firmalar, uluslararası alanda daha fazla rekabet gücü elde etmekte ve üretim faaliyetlerini genişleterek daha fazla iş gücü istihdam edebilmektedirler.

Bunun anlamı, devlet destekleri sayesinde ihracat yapan firmaların dış pazarda daha fazla tanınırlık kazanabilecekleri ve üretim kapasitelerini artırarak istihdamı artırabilecekleri anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu teşvikler sayesinde firma sahipleri teknolojik yeniliklere yatırım yaparak ürün kalitelerini artırma fırsatı yakalayabilmektedirler. Bu da işletmelerin uluslararası pazarda tercih edilen markalar haline gelmesine ve ihracat gelirlerini artırmalarına olanak tanımaktadır. Sonuç olarak, devlet desteklerinden etkin bir şekilde faydalanarak ihracat yapan firmalar, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma sürecine katkıda bulunmaktadırlar.

Yurtdışı fuar katılım desteği
Yeşil pasaport desteği
Yurtdışı ofis desteği
Yurtdışı şirket satınalma desteği
Reklam tanıtım desteği
Yurtdışı marka tescil desteği
Pazar araştırma desteği
Yurtiçi fuar katılım desteği
Test ve Analiz Raporları desteği
Vergiisiz hammadde alım desteği
Eximbank ihracat kredileri
Personel desteği
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Desteği
Sanal Fuar Destekleri

Geniş bilgi için : 0 532 466 60 68 – CEVDET AKIF USTA