Güvenilir Marka Nasıl Olunur?

Güvenilir marka olmanın temeli global ve güvenilir bir marka isim oluşturmakla başlar. Güvenilir bir marka olmak için çevre araştırmasını ve marka analizini çok başarılı bir şekilde yapmak gerekmektedir. Bir markayı oluştururken öncelikle markanın faaliyet alanına uygun olması sağlanmalı, hedef kitlesi tarafından kolay algılanabilir olmalı yanlış bir anlam içermemeli ve her dilde aynı okunmalıdır. Oluşturulacak marka isminin uygunluğu kontrol edilerek domain, alan adları müsait olmalı ve marka tescil edilebilir durumda olmalıdır.

Marka tescili markanızı yasal olarak 10 yıl süre ile koruma altına alınmaktadır ama marka tescili yaptırmak tek başına markalara yeterli düzeyde güven sağlamaz. Güvenilir bir marka olmak, müşteriler tarafından daha çok tercih edilmek, hedef kitleyi genişletmek, maddi anlamda kazanımlar sağlamak, global bir marka olmak ve güvenle markalaşmak için biz Marka İsim Merkezi tarafından verilen kısa adı (GUMİB-TOBNC) olarak ifade edilen Güvenilir Marka İsim Belgesini her markanın mutlaka almasını öneriyoruz.

Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) her markaya verilmemektedir. Marka İsim Merkezi’nin belirlemiş olduğu kriterleri sağlayan müşterilere güvenilir bir marka olduğunu kanıtlamış olan markalara taktim edilmektedir.

Marka İsim Merkezi’nin belirlemiş olduğu kriterle ise şöyledir:

1.MARKA İSİM-LOGO tescil belgesi ya da başvurusu olan,

2.Logo ve kurumsal kimlik tasarımları olan,

3.Tescilli markaya ait ya da markanın içinde yayınlandığı güvenilir bir Web sitesi sayfası olan,

4.Faal işlevsel sosyal medya sayfaları olan veya tescilli markaya sosyal medya hesaplarından erişilip ulaşılabilen,

5.İnternet- Sosyal medya, tv, dergi, gazete veya fuar gibi herhangi bir reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunan

*Bu kriterler doğrultusunda vergi levhası ya da potansiyel vergi numarası olan firma, kurum, kuruluş, şirket ve şahıslara ait tescilli marka isimleri için; Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) sunulmaktadır.

Bu kriterler Marka İsim Merkezi tarafından oluşturulmuş olup her başvuruda bulunan markalar titizlikte incelip gerekli evrakları ve kriterleri tamamladığında markalarının güvenilir olduğu sağlanmakta ve Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) verilmektedir.

Güvenilir marka olmak, müşteri potansiyelini artırmak, alanında gelişerek büyümek, global bir marka olmak ve markalaşmak için her marka bu kriterleri sağlamalıdır. Böylece markaların hedef kitlesi genişleyecek, pozitif bir imaj kazanacak, global bir marka olma yolunda güvenle emin adımlar atacak ve markalar maddi anlamda oldukça iyi kar elde edecekler.

📌Her zaman dediğim gibi “Elimin Değdiği Markalaşıyor”

⬇ İletişim ⬇

www.markalize.com www.gumib.org.tr

Tel : + 90 535 642 66 22 Tel +90 542 490 60 44

📍TÜRKİYE’nin Ödüllü Marka İsim Uzmanı

📌Global Marka İSİM ve Markalaşma uzmanı ByKANBER …

📌 Marka Mucidi